Fair trade hængekøjer og hængestole!

For mange mennesker er det ikke altid klart, hvordan fair trade rent faktisk fungerer. Hvad er forskellen mellem Max Havelaar Fairtrade-mærket og mærker som Fairtrade Original, Amazonas eller Naya Nayon? Og hvordan kontrolleres fair trade-produkter?


Fair trade

Fair trade-produkter er produkter, der er købt fra producenter i tredjeverdenslande til en rimelig pris. Fordi fair trade-produkter er afgørende for at fremme en bæredygtig udvikling af eksport fra mindre udviklede lande til vestlige lande, skal produktionsprocessen opfylde en række kriterier.


Fair trade-kriterier

Et fair trade-produkt er kun fair trade, hvis det opfylder fair trade-kriterierne. For det første skal en rimelig løn betales af køberen af fair trade-produkterne. Minimumskriterier med hensyn til arbejdstagernes arbejdsforhold og miljøet gælder også på plantager og fabrikker. Skader mod miljøet skal begrænses så meget som muligt og helst kompenseres for, for eksempel ved at plante træer.

Børnearbejde er kun tilladt, hvis barnet yder et minimalt bidrag til produktionen af fair trade-produkter. Tvangsarbejde er forbudt. Derudover skal fair trade-producenter konstant arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene og produktkvaliteten. For at hjælpe producenten med investeringerne i produktionsprocessen betaler importøren ofte et forskud. Fair trade-producenter deltager derfor aktivt i en bæredygtig udvikling af eksporten fra tredjeverdenslande.


En fair trade-pris

Producenter af fair trade-produkter bør modtage rimelig kompensation fra importører for en bæredygtig udvikling af eksporten. Denne rimelige kompensation - eller 'fair price' - kaldes også en 'løn man kan leve for'. Denne løn betyder, at producenten af fair trade-produkterne kan leve af den modtagne løn. Alle, der producerer fair trade-produkter, skal kunne betale for mad, tøj og husly fra deres forretningsaktiviteter.

Det er også et krav, at producenten får nok penge for deres fair trade-produkter, til at deres børn får mulighed for at gå i skole. Det er meget svært at etablere en standard for en løn, man kan leve for. Importører og producenter kigger altid på lokale standarder og fastlægger en rimelig pris for fair trade-produkter baseret på dette.


De 10 fair trade-principper

1. Tilbyd muligheder for dårligt stillede producenter
2. Gennemsigtighed
3. Fair trade-praksisser
4. Ansvarlige priser, lønninger man kan leve for
5. Intet børnearbejde, intet tvangsarbejde
6. Lige muligheder
7. Gode arbejdsforhold
8. Opbygning af kompetencer
9. Pas på miljøet
10. Fremme fair trade


Max Havelaar (Fairtrade Holland)

Max Havelaar er det uafhængige kvalitetsmærke for fairtrade. Produkter med Max Havelaar Fairtrade-mærket er produceret og handlet under rimelige forhold. Mange tror, at Max Havelaar er et brand, der markedsfører egne produkter såsom kaffe. Det er det ikke. Max Havelaar Foundation producerer eller sælger ikke noget selv.

HængekøjeButik.dk sælger også produkter fra Fairtrade Original og andre mærker, for hvilke der ikke findes noget kvalitetsmærke (endnu) og derfor ikke altid kan bruge dette kvalitetsmærke.


EFTA

Den Europæiske Fair Trade Association (EFTA) er et netværk af fair trade-organisationer i Belgien, Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Italien, Holland, Østrig, Spanien og Schweiz. EFTA har til formål at gøre kollektivimporten af fair trade-produkter mere effektiv gennem informationsudveksling, handelssamarbejde og udvikling af kollektive forhold.

EFTA har desuden sat sig som mål at fremme fair trade, både kommercielt og politisk. Vigtige aktiviteter her er samlede kampagner og en samlet lobbystrategi.


WFTO

World Fair Trade Organisation (WFTO) er den verdensomspændende organisation for fair trade. Medlemmerne omfatter producentorganisationer, importører og 'verdensbutikker' (fair trade-butikker). WFTO har mere end 350 medlemmer. Medlemmerne arbejder sammen om at udvikle et andet, mere retfærdigt handlingsforløb. WFTO fungerer som en promotor for fair trade og som et forum for udveksling af oplysninger mellem medlemsorganisationer.